Dierenpension en Hondenschool Knook

Wij zijn Camiel en Judy Knook. Beiden zijn wij gediplomeerd pensionhouder voor honden en katten. Samen met onze kinderen Bas en Brit en onze honden wonen wij bij het bedrijf. Wij zijn dus dag en nacht aanwezig bij de dieren.

Opleidingen

Camiel en Judy zijn beiden in het bezit van het diploma betreffende:

Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren – honden en katten
Behaald aan het Aeres Training Centre Barneveld

Judy geeft les in de hondenschool. Zij heeft hiervoor de volgende diploma’s inmiddels behaald:

Kynologisch instructeur en gedragstherapeut
Behaald bij Adviesbureau Dogvision

Deze opleiding is erkend door de Beroepsvereniging van gedragstherapeuten voor honden Alpha.

De modulen 1 en 2 leiden op tot kynologisch instructeur. Deze opleiding tot instructeur is erkend door de Commissie Kynologisch Instructeur van de Raad van Beheer. Module 1a tot en met 8 leiden op tot kynologisch gedragstherapeut.

Module 1    Toegepaste Ethologie van de Hond

Module 1a    Biologie van de Hond

Module 2   Kynologisch instructeur

Module 3   Leren bij Honden

Module 4   Probleemgedrag bij Honden

Module 5   Gedragstherapie in de praktijk

Overige opleidingen

Tevens is Judy bevoegd lerares:

Lerares speciaal onderwijs
Behaald bij Hogeschool katholieke Leergangen Tilburg

Lerares basisonderwijs
Behaald bij Pedagogische academie Hemelrijken Eindhoven